Callsign: 9A5M

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 280

Final score: 280

Date Time Call RX WWL Reason
20210210 1702 9A3AJI JN86 No log, but locator ok
20210210 1704 9A3AQ JN75 No log, but locator ok
20210210 1707 IK3VZO JN55
20210210 1711 OE8HSF JN76 No log, but locator ok
20210210 1722 9A2MW JN75
20210210 1724 9A3DF JN86
20210210 1732 IU4CHE JN64 No log, but locator ok
20210210 1740 DF7RG JN68
20210210 1742 OM5CM JN98
20210210 1746 9A5TDL JN86 No log, but locator ok
20210210 1753 YO2LSP KN05
20210210 1803 9A4PB JN75 No log, but locator ok
20210210 1807 9A3QB JN95 No log, unique
20210210 1813 YO6XK KN25
20210210 1815 YO9AYN KN24
20210210 1822 9A4OP JN75
20210210 1927 YO2LLZ KN05
20210210 1936 HA2ML JN97 No log, but locator ok
20210210 1952 OE4WHG JN87
20210210 1957 OK5XL JN78


Claimed calls (20): 9A2MW, 9A3AJI, 9A3AQ, 9A3DF, 9A3QB, 9A4OP, 9A4PB, 9A5TDL, DF7RG, HA2ML, IK3VZO, IU4CHE, OE4WHG, OE8HSF, OK5XL, OM5CM, YO2LLZ, YO2LSP, YO6XK, YO9AYN
Claimed locators (14): JN55, JN64, JN68, JN75, JN76, JN78, JN86, JN87, JN95, JN97, JN98, KN05, KN24, KN25
Validated calls (20): 9A2MW, 9A3AJI, 9A3AQ, 9A3DF, 9A3QB, 9A4OP, 9A4PB, 9A5TDL, DF7RG, HA2ML, IK3VZO, IU4CHE, OE4WHG, OE8HSF, OK5XL, OM5CM, YO2LLZ, YO2LSP, YO6XK, YO9AYN
Validated locators (14): JN55, JN64, JN68, JN75, JN76, JN78, JN86, JN87, JN95, JN97, JN98, KN05, KN24, KN25