Received logs
144 MHz   432 MHz   1296 MHz  

  2020 Jan     2020 Feb     2020 Mar     2020 Apr     2020 May     2020 Jun     2020 Jul     2020 Aug     2020 Sep     2020 Oct     2020 Nov     2020 Dec  
  2021 Jan     2021 Feb     2021 Mar     2021 Apr     2021 May     2021 Jun     2021 Jul     2021 Aug     2021 Sep     2021 Oct     2021 Nov     2021 Dec  
  2022 Jan     2022 Feb     2022 Mar     2022 Apr     2022 May     2022 Jun     2022 Jul     2022 Aug     2022 Sep     2022 Oct     2022 Nov     2022 Dec  
  2023 Jan     2023 Feb     2023 Mar     2023 Apr     2023 May     2023 Jun     2023 Jul     2023 Aug     2023 Sep     2023 Oct     2023 Nov     2023 Dec  
  2024 Jan     2024 Feb     2024 Mar     2024 Apr     2024 May     2024 Jun     2024 Jul  

Filter by DXCC:   General     DL     G     I     OM     PA     SP     YO  

Low Power (22)

Call Valid QSOs Multipliers Claimed score Equipment Antenna Power Received at
2E0NAQ 7 3 21 kenwood ts2000 v2000 10 2020-07-08 20:26
OM5KM 1 1 1 Icom Mobil vertical SG 30 2020-07-11 17:53
PA0FEV 9 4 36 Yaesu FT991 Diamond X7000 50 2020-07-08 20:26
PA1FER 25 7 175 Kewood ts2000 klaprek 10 2020-07-08 20:26
PA1RAM 16 7 112 Kenwood TS-790 11 elements dipole (hor) 10 2020-07-08 20:26
PA2BTK 13 4 52 ICOM 5el Yagi E/W 20 2020-07-08 20:26
PA3EKM 21 9 189 FT817 X7000 + 9el Yagi 40 2020-07-08 20:26
PA9MD 12 4 48 ICOM IC-7100 Diamond X5000 @8mtr 35 2020-07-11 09:33
PD1HPB 20 6 120 YAESU 991A X300 25 2020-07-08 20:26
PD5RAY 15 5 75 Yaesu FT 857 Vertical 20 2020-07-08 20:26
PE1IWT 27 10 270 ic9700 5 el. or vertical 50 2020-07-08 20:26
PE1NFT 24 6 144 IC-9700 GP6 / 19elm Yagi Ver. 30 2020-07-08 20:26
PH2M 33 11 363 IC-9700 FlexaYagi FX-7044-4 50 2020-07-08 20:26
SP6ECQ 4 3 12 FT-991 12Y H 40 2020-07-09 04:45
SP6OWA 5 4 20 FT 857 16 el. H 20 2020-07-08 20:26
YO2LXE 1 1 1 icom ic7100 yagi 9el 35 2020-07-12 07:47
YO3DAX 8 5 40 FT-847 YAGI 6 ELEM. 40 2020-07-09 04:45
YO3FWL 7 5 35 FT857D YAGI 7 EL 10 2020-07-08 20:26
YO5VAE 3 3 9 FT991 5+8 DK7ZB 50 2020-07-08 20:26
YO5YM 4 4 16 icom9700 diamond x300 50 2020-07-10 19:39
YO6DBA 5 3 15 IC 820 H DJ9BV 20 2020-07-13 17:06
YO6XK 8 6 48 ft100 23el 15 2020-07-08 20:26

High Power (9)

Call Valid QSOs Multipliers Claimed score Equipment Antenna Power Received at
DL5EBS 25 9 225 FT-847+PA 2x21el Yagi 180 2020-07-08 20:26
G3YDY 9 7 63 IC475 + 100W Amp 16 Ele Yagi 100 2020-07-08 20:26
G4NBS 17 10 170 K3, DB6NT, SSPA 24 ele 100 2020-07-08 20:26
IV3DXW 8 8 64 FT736R + SSPA 25JXX70 300 2020-07-08 20:26
M0THC 1 1 1 ICom 9700 Diamond VX30 30 2020-07-08 20:26
OM5CM 14 14 196 Icom 4x25el.I0JXX 600 2020-07-08 20:26
PE1OPK 0 0 0 IC821 2* 9EL Vertical stacked 100 2020-07-10 22:26
YO3GNF 14 7 98 ICOM 9100 WY-7018 Yagi 18 elemnts 50 2020-07-13 17:06
YO8CQQ 6 5 30 ICOM 9100 + QRO SSHM 27 el. Yagi 400 2020-07-10 14:06

Checklogs (2)

Call Band
YO2LSP 432
YO7CW 432